Vi är BEST!

Tillsammans med våra kunder.

Vi är försäkringsdistributörer som erbjuder våra kunder en bred kompetens inom hälsoförsäkringar och riskförsäkringar. En viktig del i vår verksamhet är att förmedla försäkringar till våra kunder på ett prisvärt, kvalitativt och effektivt sätt.

Vi är idag 13 medarbetare i och med vårt nära samarbete med moderbolaget Nordic Insurance & Benefits AB och har vår bas i Göteborg.

Vi har lång erfarenhet och en stark ställning på vår marknad. Vårt perspektiv präglas av långsiktighet och hos oss får ni tillgång till kompetens inom flera specialområden. Vi erbjuder en hög tillgänglighet och kontinuitet i den personliga kontakten. Snabba, raka och professionella besked är viktiga komponenter i vårt arbetssätt. Våra långa och goda relationer med våra leverantörer ger trygghet för dig som kund. Vi arbetar ständigt för att skapa kvalitativa lösningar till ett bra pris.

Viktiga ledord för oss i vårt arbete är tillgänglighet och tydlighet.

BEST Försäkringar & Distribution AB startade sin verksamhet 2012 och går under Nordic Insurance & Benefits AB:s förmedlartillstånd.

Kundtjänst, Best Försäkring