Klagomål

För oss på är det viktigt att du som kund är nöjd. Vi vill att du skall känna att du erhåller det du förväntar dig i din relation med oss. Är du av någon anledning missnöjd med den produkt som är levererad, är det önskvärt att du hör av dig så snart som möjligt. Det gör att vi kan förbättra vårt samarbete och vår service till dig.

För klagomål kontaktar du vår kundtjänst skriftligen, per post eller mail.
Skicka till:
BEST Försäkring (Nordic Insurance & Benefits AB)
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg.

Eller på mail till: info@bestforsakring.se.

Om du vill anmärka på en tjänst eller ett råd skall detta göras på blankett Klagomål.
Du bör även bifoga kopior på relevanta handlingar.


Anmälningsblankett Klagomål
Informationsblad om Klagomål


Klagomålsansvarig: Kenneth Granholm – Nordic Insurance & Benefits AB

Nordic Insurance & Benefit AB följer Finansinspektionens allmänna klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter, FFFS 2002:23.