Låt livet få fortsätta som vanligt

även om du blir arbetslös eller långtidssjukskriven. Vårt betalskydd hjälper till att täcka mellanskillnaden mellan A-kassebeloppet och det du är van vid att få.

Klicka på knappen under filmrutan så kommer du till vår beräkningsautomat som ger ett förslag på vilken försäkringsnivå du ska ha. Och hur lite det faktiskt kostar.

VÄLKOMMEN TILL

BEST FÖRSÄKRING

Låt oss visa dig ett nytt sätt att skapa livsharmoni.

Hos oss kan du försäkra det kanske viktigaste – din vardag. Låt inte en längre tids arbetslöshet eller sjukdom sätta käppar i hjulen på ditt liv. Livet fortsätter trots allt även när man stöter på hinder. Med våra försäkringar kan du fokusera på att komma tillbaka.

Kontakta oss gärna om du behöver support eller mer information inför tecknandet av din försäkring eller har andra frågor om våra försäkringar.

Svar på de vanligaste frågorna:

Genom att teckna någon av BEST försäkringar tryggar du din vardag om du skulle förlora jobbet eller bli långtidssjukskriven. Vi vill hjälpa vår kunder att orka med en tillfälligt ansträngd ekonomi. Våra försäkringar ger ett tillskott varje månad i upp till ett år. Enda undantaget är våra livförsäkringar som ger ett engångsbelopp.

Alla som uppfyller dessa grundkrav är välkommen att teckna våra försäkringar.

 • du har fyllt 18 år men inte 64 år.
 • du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.
 • du är fullt arbetsför.
 • du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till svenska socialförsäkringsförmåner.
 • och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga.

Du har inte haft någon sjukdom föranlett att Du var berättigad till sjukpenning under de senaste 12 månaderna. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

Du är tillsvidareanställd, (i folkmun mer uttalat som fastanställd), för en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka. Du får inte ha kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

För närvarande tecknar vi inte Betalskydd för egen företagare, se definition enligt försäkringsvillkor.

 • Vid arbetslöshet så måste du ha tecknat och betalt din försäkring i 120 dagar innan den gäller.
 • Vid sjukdom så måste du ha tecknat och betalt din försäkring i 30 dagar innan den gäller.
 • Efter en fullgjord karenstid om 30 dagar kan du skicka in din anmälan, därefter lämnas ersättning räknat från dag 1.
 • Ersättning utbetalas när skadereglerare kontrollerat att all nödvändig dokumentation inkommit i samband med en skadeanmälan.
 • För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits inom 12 månader innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft.

Ersättning betalas inte vid arbetsoförmåga som beror på psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion. Ersättning betalas inte vid ryggproblematik som inte bekräftats av någon form av röntgen eller om problemen är relaterade till graviditet. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av arbetsoförmåga som börjar under kvalifikationstiden (30 dagar).

Ersättningen betalas inte heller ut vid uppsägning på grund av misskötsel eller vid arbetslöshet på grund av egen uppsägning. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av ofrivillig arbetslöshet som börjar under kvalifikationstiden (120 dagar) eller om information om uppsägningen erhållas under kvalifikationstiden.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Försäkringsgivare för arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org-nr: 516406–1003.

Försäkringsgivare för övriga moment är Maiden Life Försäkrings AB, org-nr: 516406–0468.

Maiden Life & General
Box 70396
107 24 Stockholm, Sverige


Nordic Insurance & Benefits AB (556622–1445) – Med bifirma BEST Försäkring, är registrerad försäkringsförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

Nordic Insurance & Benefits AB
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg

Vi är måna om att få prata med våra kunder. Vår kundtjänst är öppen varje vardag 09-18 på telefon: 031-30 00 930.
Övriga tider kan ni skicka ett mail till kundtjanst@bestforsakring.se, vi svarar alla inom 24 timmar alternativt nästkommande vardag.
Eller så skickar ni en förfrågan via vårt formulär som ni finner här.

Eller kontakta kundtjänst, vi hjälper dig om du har andra frågor.

Svaren på de vanligaste frågorna:

Betalskydd är en försäkring som ska släppa en del av oron det kan innebära om man förlorar jobbet eller av hälsoskäl blir sjukskriven en längre tid. Det fungerar som ett komplement till de grundläggande ersättningar man får från t.ex a-kassa. För att teckna försäkringen måste du uppfylla alla anslutningskrav.

Vid 100% arbetsoförmåga eller ofrivillig 100%-ig arbetslöshet kan den försäkrade få ersättning i upp till 12 månader, förutsett att sjukskrivningen/arbetslösheten varat i mer än 30 dagar (karensperiod).
Vid dödsfall till följd av olycksfall utbetalas ett engångsbelopp.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

För att teckna Betalskydd behöver du uppfylla följande villkor:

 • du har fyllt 18 år men inte 64 år.
 • du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.
 • du är fullt arbetsför.
 • du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till svenska socialförsäkringsförmåner.
 • och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

För att teckna BEST Betalskydd fyller du i formuläret som du finner i menyn under Våra Produkter – Betalskydd. Förutsättningen är att du uppfyller samtliga anslutningskrav. Vänligen kontakta Best kundservice på +46 (0)31-30 00 903 eller e-post på kundtjanst@bestforsakringar.se om du har frågor rörande försäkringen.

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits inom 12 månader innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft.

Ersättning betalas inte vid arbetsoförmåga som beror på psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion. Ersättning betalas inte vid ryggproblematik som inte bekräftats av någon form av röntgen eller om problemen är relaterade till graviditet. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av arbetsoförmåga som börjar under kvalifikationstiden (30 dagar).

Ersättningen betalas inte heller ut vid uppsägning på grund av misskötsel eller vid arbetslöshet på grund av egen uppsägning. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av ofrivillig arbetslöshet som börjar under kvalifikationstiden (120 dagar) eller om information om uppsägningen erhållas under kvalifikationstiden.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Försäkringsgivare för arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org-nr: 516406–1003.

Försäkringsgivare för övriga moment är Maiden Life Försäkrings AB, org-nr: 516406–0468.

Maiden Life & General
Box 70396
107 24 Stockholm, Sverige


Nordic Insurance & Benefits AB (556622–1445) – Med bifirma BEST Försäkring, är registrerad försäkringsförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

Nordic Insurance & Benefits AB
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg

TPA Claims & Admin AB (TPA) hanterar din skadeanmälan på uppdrag från försäkringsgivaren.

Vid skada behöver du snarast möjligt underrätta TPA skriftligen med ditt ersättningskrav.

Du kan anmäla din skada på TPA:s hemsida www.tpaclaims.se genom bifogad skadeanmälningsblankett.

Du kan även ringa TPA per telefon för frågor och övrig information på 031-105 883.