Ersättning

Har du förlorat jobbet eller blivit sjukskriven?

Då ska du så snart som möjligt skicka in ditt ersättningskrav gällande den försäkring du tecknat. Det gör du i tre enkla steg:

  1. Ladda ner och fyll i skadeanmälningsblanketten
  2. Bifoga kopior på relevanta handlingar som rör din ersättning, exempelvis sjukintyg eller arbetsgivarintyg. För att göra behandlingstiden kort är det viktigt att vi får in all dokumentation som rör ärendet.
  3. E-maila eller posta din anmälan till nedanstående adress.

Skadeanmälningsblankett
skada@tpaclaims.se.


Vad händer sen?

  1. Vår skadeadministration TPA Claims & Admin AB behandlar och bedömer ditt ärende utifrån gällande villkor och försäkringsavtal.
  2. När ärendet är behandlat får du ett beslut från oss via post.

Adress
TPA Claims & Admin AB
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg

För frågor & information
info@bestforsakring.se
eller ring +46(0)31 30 00 930