Bo Kvar försäkring

Bo Kvar försäkring

Vår Bo Kvar är en kombinerad inkomst och livförsäkring som ger en grundläggande ersättning vid sjukskrivning, arbetslöshet och dödsfall.

Snabbfakta:

Dödsfallsersättning betalas ut med ett valbart engångsbelopp på 500 000 eller 1 000 000 :-

 • Utfaller vid dödsfall, 100% sjukskrivning och 100% arbetslöshet:
  • Ersättning betalas ut efter en karenstid på 30 dagar vid arbetsoförmåga.
  • Ersättning betalas ut efter en karenstid på 30 dagar vid arbetslöshet.
 • Obs! Försäkringen tecknas mot fullt arbetsför enligt Tydligas begrepp– se vidare definition i ansökan
 • Försäkringen tecknas mot fullt arbetsför enligt Tydligas begrepp– se vidare definition i ansökan.
 • Maximalt månadsbelopp 8 000:- per månad i 12 månader.
 • Minsta belopp är 1 500:- per månad.
 • Ersättningen betalas ut månaden efter skadetillfället månadsvis i efterskott.
 • Månadsersättningen betalas ut från Dag 1, efter 30 dagars sjukskriven/arbetslös.
 • För att teckna försäkring ska du ha fyllt 18 år men ej 54 år och den upphör vid 57 år.

Den dag du fyller 57 år erbjuds du att konvertera till vårt betalskydd.

Viktigt är att försäkringen ger ett grundskydd och inte är heltäckande. För ytterligare försäkringsskydd kontakta oss på 031-83 13 30 eller email info@nordicinsurance.se.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.