Bo kvar – Dödsfall

Försäkringen ger dig  en grundläggande skydd vid dödsfall på 1 000 000.-. Du får även ett skydd vid sjukskrivning/arbetslöshet.

Om det som inte får hända händer så har du och din familj ett grundskydd.

Snabbfakta

  • Dödsfallsersättning betalas ut med ett engångsbelopp på 1 000 000.-.
  • Utfaller vid dödsfall  100% sjukskrivning, 100% arbetslöshet:
    • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetsoförmåga
    • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetslöshet
  • Försäkringen tecknas mot fullt arbetsförhet – se vidare definition i ansökan.
  • Maximalt belopp 8 000.- per månad i 12 månader. Minimibelopp är 1 000.- per månad.
  • Ersättningen betalas ut månaden efter skadetillfället månadsvis i efterskott.
  • Ersättningen betalas ut från Dag 1.

Viktigt är att försäkringen ger ett grundskydd och inte är heltäckande. För ytterligare försäkringsskydd kontakta oss på 031-83 13 30 eller email info@bestforsakring.se.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.