Bo Kvar

När det som inte får hända, trots allt händer, vill man ha så få orosmoment som möjligt. Vår Bo Kvar är en kombinerad inkomst och livförsäkring som ger en grundläggande ersättning vid sjukskrivning, arbetslöshet och dödsfall. Bolånet ska vara det sista man ska behöva oroa sig i händelse av en partners plötsliga bortgång. Samtidigt ger den en trygghet vid händelse av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning.

Snabbfakta:

  • Utfaller vid dödsfall, 100% sjukskrivning och 100% arbetslöshet:
  • Dödsfalls-ersättning betalas ut med ett engångsbelopp på 500 000:-.
  • Maximalt månadsbelopp 8 000:- per månad i 12 månader.
  • Ersättningen betalas ut månaden efter skadetillfället månadsvis i efterskott.
  • För att teckna försäkring ska du ha fyllt 18 år men ej 54 år och den upphör vid 57 år.
  • Obs! Försäkringen tecknas mot fullt arbetsför enligt BEST begrepp– se vidare definition av anslutningskrav i ansökan.

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.