Betalskydd – Försäkra dina fakturor

Betalskydd – Försäkra dina fakturor

Vid en sjukskrivning och arbetslöshet, ska Du kunna fokusera på Dig själv och Dina närmast utan oro för att inte kunna betala dina fasta kostnader.

Vår Betalskyddsförsäkring täcker fasta kostnader som exempelvis lån, hyra, telefon etc.

Du kan få ett maximalt belopp på upptill 8 000.- per månad. Minimibelopp på 1 500.- per månad. Du väljer själv vilken nivå på beloppet, se vidare i ansökningsförfarandet.

Snabbfakta

 • Utfaller vid 100% sjukskrivning, 100% arbetslöshet samt vid dödsfall.
  • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetsoförmåga
  • Ersättning betalas ut efter en karenstid 30 dagar vid arbetslöshet
  • Ersättning betalas ut vid dödsfall genom olycksfall med 250 000.-
 • Obs! Försäkringen tecknas mot fullt arbetsför enligt Tydligas begrepp– se vidare definition i ansökan
 • Försäkringen tecknas mot fullt arbetsförhet – se vidare definition i ansökan.
 • Maximalt belopp 8 000.- per månad i 12 månader
 • Ersättningen betalas ut månaden efter skadetillfället månadsvis i efterskott.
 • Månadsersättningen betalas ut från Dag 1, efter 30 dagars sjukskriven/arbetslös.
 • För att teckna försäkring ska du ha fyllt 18 år men ej 64 och den upphör vid 65 år.

Viktigt är att försäkringen ger ett grundskydd och inte är heltäckande. För ytterligare försäkringsskydd kontakta oss på 031-83 13 30 eller email info@nordicinsurance.se.

Du har alltid möjlighet att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.