Betalskyddsförsäkring

Vid arbetslöshet eller vid en längre sjukskrivning ska Du kunna fokusera på Dig själv och Dina närmsta utan att behöva oroa dig. Samtidigt ska du kunna bevara den levnadsstandard du har vant dig vid.

Ersättning från försäkringskassan eller a-kassan täcker oftast endast nödvändiga kostnader i din vardag. Vårt Betalskydd är ett komplement till de övriga ersättningar du får. Vilket gör att du kommer ha råd med mycket av det du har vant dig vid när allt fungerar som vanligt.

Du väljer själv vilken nivå du vill ha på försäkringsbeloppet, upp till 8000: -.

Vid arbetslöshet eller vid en längre sjukskrivning ska Du kunna fokusera på Dig själv och Dina närmsta utan att behöva oroa dig. Samtidigt ska du kunna bevara den levnadsstandard du har vant dig vid.

Ersättning från försäkringskassan eller a-kassan täcker oftast endast nödvändiga kostnader i din vardag. Vårt Betalskydd är ett komplement till de övriga ersättningar du får. Vilket gör att du kommer ha råd med mycket av det du har vant dig vid när allt fungerar som vanligt.

Du väljer själv vilken nivå du vill ha på försäkringsbeloppet, upp till 8000: -.

Svar på de vanligaste frågorna:

Betalskydd är en försäkring som ska släppa en del av oron det kan innebära om man förlorar jobbet eller av hälsoskäl blir sjukskriven en längre tid. Det fungerar som ett komplement till de grundläggande ersättningar man får från exempelvis försäkringskassa och a-kassa. Betalskyddet innehåller även en livförsäkring som gäller vid dödsfall till följd av olycksfall.

För att teckna försäkringen måste du uppfylla alla anslutningskrav.

Vid 100% arbetsoförmåga eller ofrivillig full arbetslöshet kan den försäkrade få ersättning i upp till 12 månader, förutsett att sjukskrivningen/arbetslösheten varat i mer än 30 dagar. Ersättning betalas därefter räknat från första dagen.
Vid dödsfall till följd av olycksfall utbetalas ett engångsbelopp.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

För att teckna Betalskydd behöver du uppfylla följande villkor:

  • du har fyllt 18 år men inte 64 år.
  • du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.
  • du är fullt arbetsför.
  • du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till svenska socialförsäkringsförmåner.
  • och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

BEST Betalskydd tecknar du digitalt här på sidan genom att följa produktlänken i menyn. Förutsättningen är att du uppfyller samtliga anslutningskrav. Vänligen kontakta Best kundtjänst på +46 (0)31-30 00 930 eller e-post på kundtjanst@bestforsakring.se om du har frågor rörande försäkringen.

Du får inte ersättning enligt försäkringen i händelse av sjukdom, besvär, skada eller funktionsnedsättning om symptomen varit synliga eller har funnits inom 12 månader innan försäkringen började gälla, även om en diagnos eller orsak inte kunnat fastställas förrän efter det att försäkringen trädde i kraft.

Ersättning betalas inte vid arbetsoförmåga som beror på psykisk sjukdom eller besvär, stressrelaterad sjukdom såsom depression eller stressreaktion. Ersättning betalas inte vid ryggproblematik som inte bekräftats av någon form av röntgen eller om problemen är relaterade till graviditet. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av arbetsoförmåga som börjar under kvalifikationstiden (30 dagar).

Ersättningen betalas inte heller ut vid uppsägning på grund av misskötsel eller vid arbetslöshet på grund av egen uppsägning. Du får ingen ersättning enligt försäkringen i händelse av ofrivillig arbetslöshet som börjar under kvalifikationstiden (120 dagar) eller om information om uppsägningen erhållas under kvalifikationstiden.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Försäkringsgivare för arbetslöshet är Maiden General Försäkrings AB, org-nr: 516406–1003.

Försäkringsgivare för övriga moment är Maiden Life Försäkrings AB, org-nr: 516406–0468.

Maiden Life & General
Box 70396
107 24 Stockholm, Sverige


Nordic Insurance & Benefits AB (556622–1445) – Med bifirma BEST Försäkring, är registrerad försäkringsförmedlare och i denna egenskap är vi registrerade hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn.

Nordic Insurance & Benefits AB
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg

TPA Claims & Admin AB (TPA) hanterar din skadeanmälan på uppdrag från försäkringsgivaren.

Vid skada behöver du snarast möjligt underrätta TPA skriftligen med ditt ersättningskrav.

Du kan anmäla din skada på TPA:s hemsida www.tpaclaims.se genom bifogad skadeanmälningsblankett.

Du kan även ringa TPA per telefon för frågor och övrig information på 031-105 883.