Betalskydd

Vid arbetslöshet eller vid en längre sjukskrivning, ska Du kunna fokusera på Dig själv och Dina närmaste utan att behöva oroa dig, och samtidigt kunna bevara den livsstil och den levnadsstandard du vant dig vid. Vårt Betalskydd är ett komplement till de övriga ersättningar du får, om det så är från A-kassa eller försäkringskassa, vilka oftast enbart täcker de grundläggande kostnaderna för boende och mat. Med vårt Betalskydd kommer du att ha råd med allt det där du har vant dig vid men kanske inte tänker på när allt flyter på. Det bästa är att du väljer själv vilken nivå du vill ha på försäkringsbeloppet, från 1500:- upp till 8000:- per månad.

Snabbfakta

  • Utfaller vid 100% sjukskrivning, 100% arbetslöshet samt vid dödsfall.
  • Försäkringsbelopp på upp till 8 000.- per månad i 12 månader.
  • Ersättningen betalas ut månaden efter skadetillfället månadsvis i efterskott.
  • För att teckna försäkring ska du ha fyllt 18 år men ej 64 och den upphör vid 65 år.
  • Obs! Försäkringen tecknas mot fullt arbetsför enligt BEST begrepp – se vidare definition av anslutningskrav i ansökan.

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller om du vill ha telefonsupport när du tecknar försäkringen.