Betalskyddsförsäkring

Låt oss räkna på hur lite det skulle kosta dig att bibehålla din livsstil om du blir arbetslös eller långtidssjuk. Ange din månadsinkomst före skatt.

Anslutningskrav

  • Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka, eller du är egenföretagare sedan minst 6 månader och är ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa,
  • Du är fullt arbetsför.
  • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner
  • Du har fyllt 18 år men inte 64 år,
  • Du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.