Barnförsäkring

Barnförsäkring

Försäkra det dyrbaraste du har och skapa en trygg tillvaro både för föräldrar och barn. En barn- och ungdomsförsäkring ger ekonomisk ersättning om något oförutsett inträffar.

Med vår omtänksamma tolkning av olycksfallsbegreppet får man dessutom ett extra bra skydd.