Ångerrätt

Du har rätt att frånträda försäkringsavtalet (ångerrätt). Ångerrätten är 30 dagar och löper tidigast från den dag då du har mottagit försäkringsvillkor och försäkringsbrev.

Under ångerrättsfristen kan försäkringen sägas upp per telefon genom att du hör av dig till BEST Försäkrings kundservice på

+ 46 (0)31-30 00 930

eller skriftligen genom att skicka meddelande om utnyttjande av ångerrätten till

BEST Försäkring (Nordic Insurance & Benefits AB)
Södra Gubberogatan 20
416 63 Göteborg

info@bestforsakring.se

Om du nyttjar ångerrätten behöver du inte betala någon premie. Har du erlagt premie återbetalas denna till dig efter nyttjad ångerrätt.